OŽAZ

OŽAZ

V rámci Účelového cvičenia/OŽaZ/ aj žiaci II. stupňa CZŠ LC mali možnosť navštíviť HaZZ v Lučenci.🚒 Po milom privítaní a všeobecnom oboznámení sa s činnosťou HaZZ sme sa po triedach rozdelili do troch skupín. Pod vedením troch hasičov sme si prezreli aj vyskúšali hasičskú techniku a so záujmom sme si vypočuli odborný výklad a pútavé rozprávanie, príbehy o ich odvážnej, obetavej a nebezpečnej práci. Hasiči musia byť fyzicky a psychicky veľmi dobre pripravení pri zásahoch a záchrane životov. Veľmi náročné sú pre nich zásahy pri ktorých zachraňujú životy detí. Na záver nám predviedli požiarny útok a výstup na cvičnú vežu. Darilo sa im i v krajskej súťaži hasičských jednotiek obsadili krásne🥇miesto a postúpili do celoslovenského kola. Blahoželáme. Naši žiaci si tiež mohli prakticky vyskúšať prebehnutie cez požiarnu kladinu a prekážku. Ďakujeme za nahliadnutie do ich náročnej, ťažkej a zodpovednej práce, ktorá je pre nich poslaním! Veľká vďaka za vašu ochotu a odbornosť.👍👨‍🚒