Novohradská liga v atletike 

Novohradská liga v atletike 

Aj žiaci našej školy sa zapojili do Novohradskej ligy v atletike 3. a 4. roč. ZŠ. Najviac sa darilo chlapcom 3. roč., ktorí obsadili 5. miesto a žiaci 4. roč. 7. miesto.

Miroslav Gáfrik- 3.A

2.m. – diaľka 

4.m. – hod kriketkou

7.m. – beh na 600m

Adam Sarvaš- 4.A

7.m. – beh na 600m

Jakub Beňuš- 4.A

9.m. – beh na 60m

Dievčatám 3. roč. sa až tak nedarilo a obsadili 6. miesto.

Najviac sa darilo Stele Vojtekovej v behu na 60 a 600m.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie kolo.