Týždeň slovenských knižníc 

Týždeň slovenských knižníc 

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila tento týždeň od 6.3. do 12.3.ako Týždeň slovenských knižníc pod tradičným mottom-Knižnice pre všetkých.Cieľom kampane je prostredníctvom aktivít pozitívne zviditeľniť knižníce ako významné a kultúrne inštitúcie s nezastupiteľnou sociálnou funkciou.

My sme sa tiež zapojili, pretože marec je aj mesiacom knihy.Žiaci 2.stupňa si hravým spôsobom a kreatívnymi aktivitami pripomenuli,aké je dôležité veľa čítať, vedieť hľadať a selektovať informácie a uplatniť ich v praxi.Navzájom sme si čítali, riešili rôzne rébusy,tajničky,tvorili básne,lit.pexeso,zahrali divadielko….Tiež sme navštívili Novohradskú knižnicu,kde nás p.knihovnička zoznámila o spôsobe evidencie kníh, výpožičke kníh, sprevádzala všetkými oddeleniami:detským odd., náučným odd. a beletriou.Poinformovala nás o rôznych aktivitách konaných v tejto inštitúcii.Pevne veríme,že kniha naďalej ostane verným priateľom našich žiakov.