Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Fotogaléria a videogaléria

 

  • 2019/2020
Deň otvorených dverí

Korčuliarsky kurz

Geografická olympiáda

Karneval

Vianočné Trhy 2019

Zimné tvorenie v ŠKD

Sopka

Hviezdoslavov Kubín

LV2020

Vianočna akademia

Pytagoriáda

Mikuláš

IBobor

Tretiaci tvorili

Začína advent

Hodina deťom 2019

Pasovanie prvákov

Týždeň vedy a techniky

Folklór

Deň jablka

Úcta k našim starším

Vychádzka za zdravím?

Misijný mesiac 2019

Terakotova armáda

Pátranie po minulosti

Folklór v srdci

Európsky deň jazykov

„IBA" ŠKOLA

Cvičenie v prírode 2019

  • 2019/2020
Deň otvorených dverí

Korčuliarsky kurz

Geografická olympiáda

Karneval

Vianočné Trhy 2019

Zimné tvorenie v ŠKD

Sopka

Hviezdoslavov Kubín

LV2020

Vianočna akademia

Pytagoriáda

Mikuláš

IBobor

Tretiaci tvorili

Začína advent

Hodina deťom 2019

Pasovanie prvákov

Týždeň vedy a techniky

Folklór

Deň jablka

Úcta k našim starším

Vychádzka za zdravím?

Misijný mesiac 2019

Terakotova armáda

Pátranie po minulosti

Folklór v srdci

Európsky deň jazykov

„IBA" ŠKOLA

Cvičenie v prírode 2019