Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Komparo prebehlo aj na našej škole

Dňa 7. 11. 2013 prebehlo testovanie v rámci projektu Komparo. Tento školský rok sa do testovania zapojili nielen žiaci 9. ročníka, ale aj naši ôsmaci. Obidva ročníky boli testované z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci 8.ročníka  mali navyše otázky aj z bloku prírodovedných predmetov a spoločenskovedných predmetov. Účasť v KOMPARE bola pre žiakov …

Deň otvorených dverí

Streda (20.11.2013)–  1. hodina(8:00-8:45), MAT, VIII.A – Indro–  1. hodina(8:00-8:45), GEG, V.A– Ľupták –  2. hodina(8:55-9:40), DEJ, VI.A– Mičianiková –  2. hodina(8:55-9:40), SJL, III.A – Spahičová –  10:00: Pasovanie prvákov, v telocvični – Teleková   Štvrtok (21.11.2013) – 1. hodina(8:00-8:45),KNB, VII.A – Šprlák – 2. hodina(8:55-9:40), SJL – Vinarčíková – 3. …

Uctili sme si pamiatku zosnulých

Žiaci CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci  zvyknú počas dušičkového obdobia  navštevovať cintorín. Nebolo  tomu inak ani  tento rok  v novembri, kedy  si  spoločne pripomenuli pamiatku tých, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku na cintoríne v našom meste. Spomenuli  si na ľudí blízkych, známych, ale i mnohých významných rodákov pôsobiacich v našom …

Divadielko Snehulienka a 7 trpaslíkov

Súčasná doba je charakteristická nástupom moderných informačných technológií, aby sa urýchlil proces  výmeny  informácií. Na efektívnu komunikáciu  sa využívajú  viaceré  prostriedky a techniky. Žiaci  II. A triedy  CZŠ sv. J. Bosca  zahrali divadielko Snehulienka a 7 trpaslíkov. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore firmy CBA Slovakia, s.r.o. z programu Mladí v našom meste. Jej cieľom …

Deň boja proti obezite

S príchodom babieho leta, pestrých farieb a vôní čerstvo dozrievajúceho ovocia i zeleniny, sme si na našej škole 16. októbra pripomenuli, aká dôležitá je zdravá a pestrá strava v boji proti obezite. Obezita postihuje stále viac a viac detí a má veľký vplyv na ich zdravý vývoj. My sme sa rozhodli pozvať našich kamarátov z Materskej školy M.R. …

Na ceste za kultúrou

Dňa 11. 10. 2013 sa vybrali naši  žiaci 5.-9.roč.  za kultúrou a históriou nášho hlavného mesta –Bratislavy. Ako prvé  sme navštívili  Národnú kultúrnu pamiatku Devín, ktorý sa nachádza na sútoku riek Dunaja a Moravy. Na tomto mieste sme si pripomenuli pamätný tajný výstup štúrovcov, ktorí tu prijali slovanské mená a tiež dôležitosť pevnosti …

Detský letný dobrovoľnícky tábor

Vedeli ste, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel? Tak tieto a ešte ďalšie zaujímavé  informácie sme sa mohli dozvedieť na Detskom letnom dobrovoľníckom tábore, ktorý sa konal na Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v dňoch 22.-23.8. Všetko sa začalo tým, že sme vyhrali grantový program od …

Začiatok školského roku

Riaditeľka Cirkevnej  ZŠ oznamuje váženým rodičom a svojim milým žiakom, že sa stretávame na školskom dvore 2. septembra 2013 o 8:00 hod. Po nástupe bude spoločný odchod do kostola. V prítomnosti Božej lásky v kruhu nášho spoločenstva a verejnosti, bude slúžená svätá omša Veni Sancte – pri príležitosti začiatku školského …

Ekomisia

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naše päťčlenné družstvo zúčastnilo súťaže pre základné školy EKOmisia, ktorú bola pod  záštitou primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Cieľom podujatia bolo viesť deti k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia, k osvete separácie odpadu. Naše družstvo Jozef Matiaš, Antónia Tomalová, Magdaléna Šprláková, Ismail Berky a Martin Kružliak obsadili pekné …

Týždeň hlasného čítania

V dňoch od 15.-19. 4. 2013 na našej škole sa už po druhýkrát uskutočnil Týždeň hlasného čítania, ktorého tohtoročná téma bola Interview so spisovateľom.  Žiaci 5.-9. roč. pracovali po celý týždeň s vybranými knihami – Prázdniny so strýcom Rafaelom, Jano, Robinsonka,  Jakubko a Statky-zmätky. Pri hlasnom čítaní knihy sa vystriedali všetci žiaci v triede. …