Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Divadielko Snehulienka a 7 trpaslíkov

Súčasná doba je charakteristická nástupom moderných informačných technológií, aby sa urýchlil proces  výmeny  informácií. Na efektívnu komunikáciu  sa využívajú  viaceré  prostriedky a techniky. Žiaci  II. A triedy  CZŠ sv. J. Bosca  zahrali divadielko Snehulienka a 7 trpaslíkov. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore firmy CBA Slovakia, s.r.o. z programu Mladí v našom meste. Jej cieľom …

Deň boja proti obezite

S príchodom babieho leta, pestrých farieb a vôní čerstvo dozrievajúceho ovocia i zeleniny, sme si na našej škole 16. októbra pripomenuli, aká dôležitá je zdravá a pestrá strava v boji proti obezite. Obezita postihuje stále viac a viac detí a má veľký vplyv na ich zdravý vývoj. My sme sa rozhodli pozvať našich kamarátov z Materskej školy M.R. …

Na ceste za kultúrou

Dňa 11. 10. 2013 sa vybrali naši  žiaci 5.-9.roč.  za kultúrou a históriou nášho hlavného mesta –Bratislavy. Ako prvé  sme navštívili  Národnú kultúrnu pamiatku Devín, ktorý sa nachádza na sútoku riek Dunaja a Moravy. Na tomto mieste sme si pripomenuli pamätný tajný výstup štúrovcov, ktorí tu prijali slovanské mená a tiež dôležitosť pevnosti …

Detský letný dobrovoľnícky tábor

Vedeli ste, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel? Tak tieto a ešte ďalšie zaujímavé  informácie sme sa mohli dozvedieť na Detskom letnom dobrovoľníckom tábore, ktorý sa konal na Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v dňoch 22.-23.8. Všetko sa začalo tým, že sme vyhrali grantový program od …

Začiatok školského roku

Riaditeľka Cirkevnej  ZŠ oznamuje váženým rodičom a svojim milým žiakom, že sa stretávame na školskom dvore 2. septembra 2013 o 8:00 hod. Po nástupe bude spoločný odchod do kostola. V prítomnosti Božej lásky v kruhu nášho spoločenstva a verejnosti, bude slúžená svätá omša Veni Sancte – pri príležitosti začiatku školského …

Ekomisia

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naše päťčlenné družstvo zúčastnilo súťaže pre základné školy EKOmisia, ktorú bola pod  záštitou primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Cieľom podujatia bolo viesť deti k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia, k osvete separácie odpadu. Naše družstvo Jozef Matiaš, Antónia Tomalová, Magdaléna Šprláková, Ismail Berky a Martin Kružliak obsadili pekné …

Týždeň hlasného čítania

V dňoch od 15.-19. 4. 2013 na našej škole sa už po druhýkrát uskutočnil Týždeň hlasného čítania, ktorého tohtoročná téma bola Interview so spisovateľom.  Žiaci 5.-9. roč. pracovali po celý týždeň s vybranými knihami – Prázdniny so strýcom Rafaelom, Jano, Robinsonka,  Jakubko a Statky-zmätky. Pri hlasnom čítaní knihy sa vystriedali všetci žiaci v triede. …

Beseda so spisovateľkou

PhDr.  MARTOU HLUŠÍKOVOU Ako je všetkým známe , marec je mesiac knihy…Kto môže o knihe vedieť viac ako jej tvorca? Spýtali sme sa preto pani  PhDr. Marty Hlušíkovej , autorky mnohých kníh pre deti a dospelých na jej postrehy a spisovateľskú prácu. Či už o nej samotnej, alebo o jej tvorbe… Pani Hlušíková sa …