Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Začiatok školského roku

Riaditeľka Cirkevnej  ZŠ oznamuje váženým rodičom a svojim milým žiakom, že sa stretávame na školskom dvore 2. septembra 2013 o 8:00 hod. Po nástupe bude spoločný odchod do kostola. V prítomnosti Božej lásky v kruhu nášho spoločenstva a verejnosti, bude slúžená svätá omša Veni Sancte – pri príležitosti začiatku školského …

Ekomisia

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naše päťčlenné družstvo zúčastnilo súťaže pre základné školy EKOmisia, ktorú bola pod  záštitou primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Cieľom podujatia bolo viesť deti k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia, k osvete separácie odpadu. Naše družstvo Jozef Matiaš, Antónia Tomalová, Magdaléna Šprláková, Ismail Berky a Martin Kružliak obsadili pekné …

Týždeň hlasného čítania

V dňoch od 15.-19. 4. 2013 na našej škole sa už po druhýkrát uskutočnil Týždeň hlasného čítania, ktorého tohtoročná téma bola Interview so spisovateľom.  Žiaci 5.-9. roč. pracovali po celý týždeň s vybranými knihami – Prázdniny so strýcom Rafaelom, Jano, Robinsonka,  Jakubko a Statky-zmätky. Pri hlasnom čítaní knihy sa vystriedali všetci žiaci v triede. …

Beseda so spisovateľkou

PhDr.  MARTOU HLUŠÍKOVOU Ako je všetkým známe , marec je mesiac knihy…Kto môže o knihe vedieť viac ako jej tvorca? Spýtali sme sa preto pani  PhDr. Marty Hlušíkovej , autorky mnohých kníh pre deti a dospelých na jej postrehy a spisovateľskú prácu. Či už o nej samotnej, alebo o jej tvorbe… Pani Hlušíková sa …

2% z daní

MILÍ RODIČIA A PRIATELIA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. J. BOSCA, Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať nám 2% z dane a tým podporiť nielen vzdelávanie ale aj výchovu v duchu kresťanskej …

10 rokov uplynulo a my kráčame ďalej…

Na základných školách  je  pravidlom, že žiaci ukončia 9. ročník a odchádzajú študovať na stredné školy. Po čase sa mení aj zloženie pedagogického zboru a ostatných zamestnancov. Niektorí pokračujú vo  svojej pozemskej púti na inom pracovnom mieste, iní odchádzajú na zaslúžený oddych, ktorý sa nazýva dôchodok.  Jedna udalosť je však vďaka …