Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 2015

Aj v tomto školskom roku sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Súťažili v troch častiach: písomný text, transformácia textu a ústna časť. Porota vyhodnotila všetky práce a zostavila nasledovné poradie:   miesto: Marek Jakubišin VIII. A   miesto: Ján Šprlák IX. A   miesto: Dorota Kanátová …

Rok Ľudovíta Štúra 2015

Divadelná hra Orol tatranský vznikla pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín a kultúry. Je dielom Juraja Sarvaša, ktorý vychádzal z faktov, že Ľudovít Štúr bol poslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenského jazyka. Aj žiaci našej školy si pripomenuli tohto nášho …

Testovanie 5 – 2015

A prišiel deň D. – 25.11.2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu určilo na tento dátum preskúmanie vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky pre žiakov 5. ročníkov. Prajeme našim piatakom veľa múdrych odpovedí a Božie požehnanie. Mgr. Gabriela Oravcová, riaditeľka školy

…a Slovo bolo u Boha…

Dňa 19. 11. 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo diecézne kolo recitačnej súťaže „A Slovo bolo u Boha“. Súťažilo  sa v prednese duchovnej poézie a prózy. Našej žiačke Terezke Kanátovej zo VI.A sa podarilo v II. kategórii poézie získať pekné 2. miesto. Veľmi sa tešíme a srdečne blahoželáme!  Mgr. M. Vinarčíková

Športom proti drogám

V rámci týždňa boja proti drogám sme pripravili spoločnú akciu žiakov školy a deti z materskej škôlky M.R. Štefánika. ,,Kto chce s nami zdravý byť, musí si s nami zacvičiť“ , znela pesnička celou telocvičňou. Malí škôlkari neváhali, zatancovali a rozohriali svoje telá. Mohlo sa začať športovať. Dve družstvá súťažili v rôznych disciplínach. Viedli si naozaj šikovne. …

Erasmus+

Dňa 5.11.2015 navštívili našu školu dobrovoľníci z krajín Európskej únie Erasmus+ a občianskeho spolku v rámci anglického jazyka, kde ukázali našim žiakom vyjadrenie hovoreného slova vo forme grafiky. Priblížili prácu dobrovoľníkov v projekte a podpore v práci s mládežou. Ing. Adriana Zimanová

Záložka do kníh spája školy

Aj v tomto školskom roku 2015/2016 sa žiaci našej školy zapojili do projektu „Záložka do kníh spája školy“. Naši všetci žiaci ich robili s radosťou a snažili sa podľa svojich možností a schopností pripraviť čo najkrajšie  záložky,  aby nimi potešili kamarátov zo  ZŠ v Šali. Deti prejavili o túto aktivitu veľký záujem, pracovali s nadšením a vytvorili …

Navštívili sme Žakovce a Levoču

V stredu  21.10. 2015 Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci   organizovala pod vedením duchovného školy pána farára Krupčiaka  školskú  duchovno – spoznávaciu  exkurziu do   zariadenia Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a do  Levoče. Po predchádzajúcich vytrvalých dažďoch nám v stredu vyšlo  „zubaté“ slniečko. V Žakovciach nás už  čakal brat Ferko, …

Učme deti zdravo žiť

      Dôležitou súčasťou dnešného životného štýlu je aj primerané stravovanie. Na jeseň sa v záhradách urodí veľa ovocia a zeleniny, ktoré sú zdrojom vitamínov, minerálnych látok a vlákniny. Školský klub detí, spolu s pani vychovávateľkami Gajdošovou a Neupauerovou pripravili zaujímavú akciu zameranú na spoznávanie a každodenné zaradenie týchto vzácnych plodín do jedálnička. …

Literárno-hudobné dopoludnie

Žiaci našej školy sa v rámci predmetu literatúra zúčastnili literárno-hudobného dopoludnia, ktoré dňa 25. 9. 2015 pripravilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Vzácnymi hosťkami boli spisovateľky Hana Košková, Rút Lichnerová a Judita Kaššovicová, ktoré nám predstavili svoju tvorbu slovom i hudbou. Vďaka nim sme prežili príjemné a obohacujúce chvíle, ktoré boli prínosom pre všetkých prítomných. …

Vzácna návšteva

V piatok 25.9.2015 sme privítali na pôde školy, školskú psychologičku a sociálnu pedagogičku Miroslavu Szitovú. Po krátkej prehliadke školy sa zastavila v deviatackej triede. Porozprávala sa so žiakmi na tému kam ďalej po základnej škole a ako si vybrať vhodnú strednú školu. Mgr. Gabriela Oravcová