Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Ekomisia

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naše päťčlenné družstvo zúčastnilo súťaže pre základné školy EKOmisia, ktorú bola pod  záštitou primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Cieľom podujatia bolo viesť deti k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia, k osvete separácie odpadu. Naše družstvo Jozef Matiaš, Antónia Tomalová, Magdaléna Šprláková, Ismail Berky a Martin Kružliak obsadili pekné …

Týždeň hlasného čítania

V dňoch od 15.-19. 4. 2013 na našej škole sa už po druhýkrát uskutočnil Týždeň hlasného čítania, ktorého tohtoročná téma bola Interview so spisovateľom.  Žiaci 5.-9. roč. pracovali po celý týždeň s vybranými knihami – Prázdniny so strýcom Rafaelom, Jano, Robinsonka,  Jakubko a Statky-zmätky. Pri hlasnom čítaní knihy sa vystriedali všetci žiaci v triede. …

Beseda so spisovateľkou

PhDr.  MARTOU HLUŠÍKOVOU Ako je všetkým známe , marec je mesiac knihy…Kto môže o knihe vedieť viac ako jej tvorca? Spýtali sme sa preto pani  PhDr. Marty Hlušíkovej , autorky mnohých kníh pre deti a dospelých na jej postrehy a spisovateľskú prácu. Či už o nej samotnej, alebo o jej tvorbe… Pani Hlušíková sa …

2% z daní

MILÍ RODIČIA A PRIATELIA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. J. BOSCA, Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať nám 2% z dane a tým podporiť nielen vzdelávanie ale aj výchovu v duchu kresťanskej …

10 rokov uplynulo a my kráčame ďalej…

Na základných školách  je  pravidlom, že žiaci ukončia 9. ročník a odchádzajú študovať na stredné školy. Po čase sa mení aj zloženie pedagogického zboru a ostatných zamestnancov. Niektorí pokračujú vo  svojej pozemskej púti na inom pracovnom mieste, iní odchádzajú na zaslúžený oddych, ktorý sa nazýva dôchodok.  Jedna udalosť je však vďaka …