Kategória: <span>Aktuálne</span>

Európa v škole – školské a okresné kolo

Žiaci našej školy sa každoročne a úspešne zapájajú do výtvarnej súťaže Európa v škole. Je to medzinárodný projekt určený deťom a mládeži od 6 do 19 rokov organizovaný v 36 krajinách Európy. Vyhodnotenie školského kola: miesto: Zuzana Bencsiková miesto: Janka Pocklanová, Zuzana Bencsiková miesto: Dominika Vargicová V okresnom kole  skupinová práca J. Pocklanovej a Z. Bencsikovej …

Testovanie 9 – 2014

A prišiel dlho očakávaný deň. Dnes  12.3. 2014 naši deviataci ukážu, čo si osvojili za deväť rokov z predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika. Pozreli sme na nich zblízka a tu sú momentky. Nech ich počas tejto náročnej práce na každom kroku sprevádza Božia prozreteľnosť. Naši rodičia sa tiež aktívne zapojili a pripravili žiakom chutnú …

Hviezdoslavov Kubín 2014

Dňa 5. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa, ktorí boli zaradení do troch súťažných kategórií. Deti preukázali talent a nadanie, prednesom vyjadrili lásku k materinskému jazyku. Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a víťazom prajeme veľa …

Testovanie deviatakov, riaditeľské voľno

Dňa 12.3.2014 (streda) – Testovanie 9-2014   Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2013/2014 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky …

Fašiangy na Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca

Končí sa fašiangové obdobie. Na našej škole sme ho ukončili fašiangovou zábavou 28. februára. Celý deň bol vyplnený tradičnými fašiangovými  hrami  a veselou  zábavou. Žiaci, preoblečení v rôznych  maskách, nedočkavo  očakávali  vyhodnotenie  masiek. Porota  mala ťažkú  úlohu, pretože celý priestor sa hmýril krásne pestrofarebnými maskami. Počas zábavy sa žiaci dobre občerstvili. Fašiangy …

Uctili sme si

  „ Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa,“ sú slová Tomáša Akvinského učiteľa Cirkvi a patróna katolíckych učiteľov, ktorého slová sú živým posolstvom aj v dnešných časoch pre všetkých nás . Zamestnanci  CZŠ sv. Jána Bosca a CZUŠ si uctili v piatok 31.1.2014 aj svojho patróna  sv. Jána Bosca na  rannej …

Deň otvorených dverí

Streda (20.11.2013)–  1. hodina(8:00-8:45), MAT, VIII.A – Indro–  1. hodina(8:00-8:45), GEG, V.A– Ľupták –  2. hodina(8:55-9:40), DEJ, VI.A– Mičianiková –  2. hodina(8:55-9:40), SJL, III.A – Spahičová –  10:00: Pasovanie prvákov, v telocvični – Teleková   Štvrtok (21.11.2013) – 1. hodina(8:00-8:45),KNB, VII.A – Šprlák – 2. hodina(8:55-9:40), SJL – Vinarčíková – 3. …

Detský letný dobrovoľnícky tábor

Vedeli ste, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel? Tak tieto a ešte ďalšie zaujímavé  informácie sme sa mohli dozvedieť na Detskom letnom dobrovoľníckom tábore, ktorý sa konal na Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v dňoch 22.-23.8. Všetko sa začalo tým, že sme vyhrali grantový program od …

Začiatok školského roku

Riaditeľka Cirkevnej  ZŠ oznamuje váženým rodičom a svojim milým žiakom, že sa stretávame na školskom dvore 2. septembra 2013 o 8:00 hod. Po nástupe bude spoločný odchod do kostola. V prítomnosti Božej lásky v kruhu nášho spoločenstva a verejnosti, bude slúžená svätá omša Veni Sancte – pri príležitosti začiatku školského …

Beseda so spisovateľkou

PhDr.  MARTOU HLUŠÍKOVOU Ako je všetkým známe , marec je mesiac knihy…Kto môže o knihe vedieť viac ako jej tvorca? Spýtali sme sa preto pani  PhDr. Marty Hlušíkovej , autorky mnohých kníh pre deti a dospelých na jej postrehy a spisovateľskú prácu. Či už o nej samotnej, alebo o jej tvorbe… Pani Hlušíková sa …