Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Milosrdne

Dňa 10. 2. 2016 sme s radosťou privítali na našej škole p. kaplána Mgr. Patrika Balázsa, ktorý  sa stará o  pastoráciu mládeže v Rožňavskej diecéze. Oboznámil nás o Svetových dňoch mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia 25.-31. júla 2016 v poľskom Krakove. Na Slovensku prebieha od septembra duchovná príprava na SDN 2016 s názvom  Milosrdný rok. …

Detský karneval

3.2.2016 sa konal detský karneval  pre 1. – 4. ročník  našej školy. Vládla veselá nálada, znela hudba, smiech. Na záver boli všetky masky ocenené sladkou odmenou. Za finančnú pomoc ďakujeme Rodičovskej rade našej školy. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

Pasovanie prvákov

Na CZŠ sv. Jána Bosca sa aj tento rok konalo pasovania prvákov. Rodičia detí boli svedkami výnimočnej udalosti. Prváci ukázali, ako sa vedia popasovať s jednotlivými úlohami  na jednotlivých stanovištiach , ktoré im nachystala triedna učiteľka Mgr. Kočišová a s pomocou ich starších spolužiakov  z 8.A triedy  pod vedením Mgr. Indra to zvládli na …

Sv. Terezka z Lisieux v Lučenci.

    V stredu  13.januára 2016 sme  v našej lučenskej farnosti    privítali relikvie sv. Terézie z Lisieux. Veriacich z celého okolia  chceli načerpať z „milostivého dažďa jej  ružových lupeňov“. Sme radi, že súčasťou tejto slávnostnej a radostnej udalosti boli i žiaci  našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca. Už  v rannej  školskej rozhlasovej relácii si vypočuli  jej …

Vianočný program

Posledné dni pred vianočnými prázdninami sme sa rozhodli spríjemniť príchádzajúci čas Vianoc. Práve preto si žiaci I a II. stupňa pripravili krásny vianočný program pod vedením pani učiteľky Kočišovej, Vinarčíkovej a p. asistentky Vaculčiakovej. Vystúpenie sa uskutočnilo 16.12.2015 v kostole Nanebovzatia P. Márie a 17.12.2015 na Rúbanisku v kostole Krista Kráľa. Program moderovali D. …

Máme víťaza celoslovenskej výtvarnej súťaže

Žiaci CZŠ sv. J Bosca v Lučenci opäť úspešne reprezentovali svoju školu vo výtvarnej súťaži Slovensko, krajina v srdci Európy. Je to celoslovenská súťaž a jej vyhlasovateľom bolo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizátorom Stredná  umelecká škola  scénického výtvarníctva v Bratislave. Už tretí rok dostali možnosť prejaviť svoj výtvarný talent aj žiaci- …

Noc čítania Biblie v Advente

Je už tradíciou, že sa aj naša škola zapája do projektu Noc čítania Biblie.  Nebolo tomu inak ani tento rok. V piatok, 4. decembra 2015, sme sa neodobrali na klasický víkendový spánok, ale spali sme v našej škole. Akcia začala „prvopiatkovou“  sv. omšou, ktorú všetci naši žiaci absolvovali dopoludnia a odslúžil nám ju …