Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Beseda s Pavlom Borošom

Dňa 26.3.2014 sa naši žiaci 8. – 9.roč.,zúčastnili besedy s Pavlom Borošom lučenským rodákom, autorom knihy Tri brehy Dunaja. Tento jeho debutový, historický román je zasadený do prostredia  Prešporka – dnešnej Bratislavy a odohráva sa krátko po skončení 1. Svetovej vojny a vyhlásení vzniku Československej republiky .                                                                                                                                              Mgr. M. Vinarčíková

Svetový deň vody

22.marec je  vyhlásený za Svetový deň vody s cieľom upriamiť pozornosť na vodu, ktorá je pre život nenahraditeľná. Má nám pripomenúť, že síce žijeme na MODREJ PLANÉTE, no nemusí to tak byť navždy. Deti z Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci   „venovali tento  deň vode“,  počítali vodné príklady, tvorili …

Čitateľský maratón 2014

Dňa 18. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnil Čitateľský maratón. Zúčastnili sa ho žiaci 5.-9.ročníka. Akcia prebiehala počas hodín literatúry. Každý čitateľ prečítal úryvok z knihy v časovom rozsahu približne dve minúty. Všetci žiaci počúvali čítaný text, pretože v druhej časti hodiny museli vypracovať zadanú úlohu – dokončiť príbeh podľa svojej fantázie, …

Európa v škole – školské a okresné kolo

Žiaci našej školy sa každoročne a úspešne zapájajú do výtvarnej súťaže Európa v škole. Je to medzinárodný projekt určený deťom a mládeži od 6 do 19 rokov organizovaný v 36 krajinách Európy. Vyhodnotenie školského kola: miesto: Zuzana Bencsiková miesto: Janka Pocklanová, Zuzana Bencsiková miesto: Dominika Vargicová V okresnom kole  skupinová práca J. Pocklanovej a Z. Bencsikovej …

Testovanie 9 – 2014

A prišiel dlho očakávaný deň. Dnes  12.3. 2014 naši deviataci ukážu, čo si osvojili za deväť rokov z predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika. Pozreli sme na nich zblízka a tu sú momentky. Nech ich počas tejto náročnej práce na každom kroku sprevádza Božia prozreteľnosť. Naši rodičia sa tiež aktívne zapojili a pripravili žiakom chutnú …

Hviezdoslavov Kubín 2014

Dňa 5. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa, ktorí boli zaradení do troch súťažných kategórií. Deti preukázali talent a nadanie, prednesom vyjadrili lásku k materinskému jazyku. Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a víťazom prajeme veľa …

Testovanie deviatakov, riaditeľské voľno

Dňa 12.3.2014 (streda) – Testovanie 9-2014   Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2013/2014 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky …

Fašiangy na Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca

Končí sa fašiangové obdobie. Na našej škole sme ho ukončili fašiangovou zábavou 28. februára. Celý deň bol vyplnený tradičnými fašiangovými  hrami  a veselou  zábavou. Žiaci, preoblečení v rôznych  maskách, nedočkavo  očakávali  vyhodnotenie  masiek. Porota  mala ťažkú  úlohu, pretože celý priestor sa hmýril krásne pestrofarebnými maskami. Počas zábavy sa žiaci dobre občerstvili. Fašiangy …

Uctili sme si

  „ Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa,“ sú slová Tomáša Akvinského učiteľa Cirkvi a patróna katolíckych učiteľov, ktorého slová sú živým posolstvom aj v dnešných časoch pre všetkých nás . Zamestnanci  CZŠ sv. Jána Bosca a CZUŠ si uctili v piatok 31.1.2014 aj svojho patróna  sv. Jána Bosca na  rannej …

Okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko

Dňa  22.1. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala Viktória Berkyová, ktorej  sa podarilo v III. kategórii získať krásne 1. miesto, čím postupuje do krajského kola. Veľmi sa tešíme a srdečne blahoželáme! Mgr. M. Vinarčíková

Zápis prvákov

Príďte medzi nás! Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa uskutoční 15. až 17. januára (streda až piatok) 2014 v triede 4.A od 13.00 do 17.00 hod. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť …