Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Uctili sme si

  „ Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa,“ sú slová Tomáša Akvinského učiteľa Cirkvi a patróna katolíckych učiteľov, ktorého slová sú živým posolstvom aj v dnešných časoch pre všetkých nás . Zamestnanci  CZŠ sv. Jána Bosca a CZUŠ si uctili v piatok 31.1.2014 aj svojho patróna  sv. Jána Bosca na  rannej …

Okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko

Dňa  22.1. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala Viktória Berkyová, ktorej  sa podarilo v III. kategórii získať krásne 1. miesto, čím postupuje do krajského kola. Veľmi sa tešíme a srdečne blahoželáme! Mgr. M. Vinarčíková

Zápis prvákov

Príďte medzi nás! Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa uskutoční 15. až 17. januára (streda až piatok) 2014 v triede 4.A od 13.00 do 17.00 hod. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť …

Športom proti drogám

Zober loptu nie  drogy! Túto vetu počúvame často z médií, a tak ako každý rok sme si aj my pripomenuli týždeň boja proti drogám  na našej CZŠ sv. J. Bosca. Navštívili nás malí kamaráti z MŠ na Partizánskej ulici a spolu s nimi sme si  zašportovali i zasúťažili. Družstvá Motýlikov a Mravcov sa ukázali ako …

Pasovanie prvákov

Odvtedy, čo naši prváci prekročili bránu školy, uplynul už štvrťrok. Je to obdobie, za ktoré si prváčikovia zvykli na nové prostredie a  svojich starších spolužiakov, ktorí ich 20.11.2013 prijali medzi seba na CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci. V telocviční  za prítomnosti rodičov, pedagógov a predškolákov  ich privítali rozprávkové postavičky Snehulienka so …

Žiaci CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci opäť úspešní

Reprezentovali svoju školu vo výtvarnej súťaži  Slovensko – krajina v srdci Európy. Vyhlasovateľom  súťaže  bolo Ministerstvo školstva SR, organizátor Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava a záštitu nad súťažou prevzal minister zahraničných vecí  Miroslav Lajčák.  V roku vzácneho historického jubilea v živote nášho národa bola súťaž motivovaná 1150. výročím príchodu Cyrila a Metoda na územie …

Komparo prebehlo aj na našej škole

Dňa 7. 11. 2013 prebehlo testovanie v rámci projektu Komparo. Tento školský rok sa do testovania zapojili nielen žiaci 9. ročníka, ale aj naši ôsmaci. Obidva ročníky boli testované z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci 8.ročníka  mali navyše otázky aj z bloku prírodovedných predmetov a spoločenskovedných predmetov. Účasť v KOMPARE bola pre žiakov …

Deň otvorených dverí

Streda (20.11.2013)–  1. hodina(8:00-8:45), MAT, VIII.A – Indro–  1. hodina(8:00-8:45), GEG, V.A– Ľupták –  2. hodina(8:55-9:40), DEJ, VI.A– Mičianiková –  2. hodina(8:55-9:40), SJL, III.A – Spahičová –  10:00: Pasovanie prvákov, v telocvični – Teleková   Štvrtok (21.11.2013) – 1. hodina(8:00-8:45),KNB, VII.A – Šprlák – 2. hodina(8:55-9:40), SJL – Vinarčíková – 3. …

Uctili sme si pamiatku zosnulých

Žiaci CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci  zvyknú počas dušičkového obdobia  navštevovať cintorín. Nebolo  tomu inak ani  tento rok  v novembri, kedy  si  spoločne pripomenuli pamiatku tých, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku na cintoríne v našom meste. Spomenuli  si na ľudí blízkych, známych, ale i mnohých významných rodákov pôsobiacich v našom …