Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Viera, rodina, poznanie . . .

“Čo je v živote najdôležitejšie?” Táto otázka zaneprázdňuje hlavy filozofov, kňazov, politikov aj nás samých už odpradávna. Jedni hovoria, že zdravie, iní za najdôležitejšiu vec považujú lásku, no veľa ľudí tvrdí, že sú to peniaze. Aj my sme boli zvedaví na túto otázku a tak sme 8. apríla  pripravili pred našou …

Klubkáčikovia na výstave

V rámci mesiaca „Marec – mesiac knihy“ sme dostali pozvanie od našich kamarátov z MŠ M.R. Štefánika na výstavu ich výtvarných prác s motívmi ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Našim Klubkáčikom sa všetky práce veľmi páčili a mali sme radosť, lebo všetky rozprávky deti poznali. Malých kamarátov za ich práce chválime a ďakujeme …

Krížová cesta

Vo štvrtok 27. Marca 2014 sa konala Krížová cesta  pre všetkých zamestnancov školy, ktorú pripravovali p. uč. Zacharová a p. uč. Šprlák. Do Krížovej cesty  sme sa zapojili  všetci učitelia. Mali sme v nej možnosť prežívať Ježišovo umučenie podľa krásnych a hlbokých zamyslení podľa  A. Dilonga.                                                                                                                                   Ing. Mgr. Š. …

Beseda s Pavlom Borošom

Dňa 26.3.2014 sa naši žiaci 8. – 9.roč.,zúčastnili besedy s Pavlom Borošom lučenským rodákom, autorom knihy Tri brehy Dunaja. Tento jeho debutový, historický román je zasadený do prostredia  Prešporka – dnešnej Bratislavy a odohráva sa krátko po skončení 1. Svetovej vojny a vyhlásení vzniku Československej republiky .                                                                                                                                              Mgr. M. Vinarčíková

Svetový deň vody

22.marec je  vyhlásený za Svetový deň vody s cieľom upriamiť pozornosť na vodu, ktorá je pre život nenahraditeľná. Má nám pripomenúť, že síce žijeme na MODREJ PLANÉTE, no nemusí to tak byť navždy. Deti z Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci   „venovali tento  deň vode“,  počítali vodné príklady, tvorili …

Čitateľský maratón 2014

Dňa 18. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnil Čitateľský maratón. Zúčastnili sa ho žiaci 5.-9.ročníka. Akcia prebiehala počas hodín literatúry. Každý čitateľ prečítal úryvok z knihy v časovom rozsahu približne dve minúty. Všetci žiaci počúvali čítaný text, pretože v druhej časti hodiny museli vypracovať zadanú úlohu – dokončiť príbeh podľa svojej fantázie, …

Európa v škole – školské a okresné kolo

Žiaci našej školy sa každoročne a úspešne zapájajú do výtvarnej súťaže Európa v škole. Je to medzinárodný projekt určený deťom a mládeži od 6 do 19 rokov organizovaný v 36 krajinách Európy. Vyhodnotenie školského kola: miesto: Zuzana Bencsiková miesto: Janka Pocklanová, Zuzana Bencsiková miesto: Dominika Vargicová V okresnom kole  skupinová práca J. Pocklanovej a Z. Bencsikovej …

Testovanie 9 – 2014

A prišiel dlho očakávaný deň. Dnes  12.3. 2014 naši deviataci ukážu, čo si osvojili za deväť rokov z predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika. Pozreli sme na nich zblízka a tu sú momentky. Nech ich počas tejto náročnej práce na každom kroku sprevádza Božia prozreteľnosť. Naši rodičia sa tiež aktívne zapojili a pripravili žiakom chutnú …

Hviezdoslavov Kubín 2014

Dňa 5. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa, ktorí boli zaradení do troch súťažných kategórií. Deti preukázali talent a nadanie, prednesom vyjadrili lásku k materinskému jazyku. Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a víťazom prajeme veľa …

Testovanie deviatakov, riaditeľské voľno

Dňa 12.3.2014 (streda) – Testovanie 9-2014   Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2013/2014 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení Vyhlášky …

Fašiangy na Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca

Končí sa fašiangové obdobie. Na našej škole sme ho ukončili fašiangovou zábavou 28. februára. Celý deň bol vyplnený tradičnými fašiangovými  hrami  a veselou  zábavou. Žiaci, preoblečení v rôznych  maskách, nedočkavo  očakávali  vyhodnotenie  masiek. Porota  mala ťažkú  úlohu, pretože celý priestor sa hmýril krásne pestrofarebnými maskami. Počas zábavy sa žiaci dobre občerstvili. Fašiangy …