Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

Týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa je surový prístup, ktorým sa dieťaťu v závažnom rozsahu telesne alebo duševne ubližuje. Túto tematiku priblížila našim žiakom 1.-4. ročníka členka občianskeho združenia “Za dôstojný život”. Naším želaním je, aby sa žiadne dieťa vo svojom živote nestretlo s takýmto konaním.      

MDD

Milí naši žiaci. Prvého júna každoročne hovoríme o sviatku všetkých detí. Možno aj v tento deň nastane chvíľa, aby sme sa pozastavili, zamysleli sa nad hodnotami každodenného života a aj zabavili nad peknými chvíľami, ktoré sme spolu prežili na našej škole. V mene všetkých zamestnancov CZŠ sv. Jána Bosca Vám …

Po stopách kresťanstva

V stredu 27.5.2015 sme dostali milosť od dekana novohradskej farnosti pátra Františka, že bude naším duchovným sprievodcom v kolíske kresťanstva na Slovenku – v meste Nitra. Žiaci a učitelia školy navštívili  Nitriansky hrad, kde v katedrále sv.  Emerála slúžil svätú omšu páter František. Prezreli sme si aj diecézne múzeum, plné …

Deň rodiny

Rodičia, žiaci a učitelia našej školy  sa zišli v sobotu v rámci 3. ročníka Dňa rodiny. Nosnou aktivitou bol stolnotenisový turnaj pod záštitou pátra Františka, dekana farnosti. Učitelia pripravili pestrú paletu športovo-vedomostných súťaží pre všetkých prítomných.  Vedenie školy a rodičov pripravilo občerstvenie vo forme chutného guľáša a iných dobrôt. Tento …

Oznam

Riaditeľka školy poskytuje v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 27.5 2015 riaditeľské voľno žiakom 5. a 9. ročníka z organizačných dôvodov (duchovná púť s dekanom farnosti) Vyučovanie žiakov ročníkov 1. – …

Ďakujeme všetkým mamám

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.  Na našej škole sa už stalo tradíciou pripomenúť si tento krásny sviatok, ktorý býva druhú májovú nedeľu. Naši šikovní žiaci maľovali svoje láskavé mamičky. Najkrajšie detské práce sme vystavili vonku pred školou.  Hodnotili ich okoloidúci, čím …