Školské kolo anglickej olympiády

Aj tento rok sa naši angličtinári zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 13 žiakov v dvoch kategóriách – 1A – 6.a 7. ročník a 1B – 8. a 9. ročník. V písomnej časti ich čakali 4 úlohy, kde  si zmerali svoje sily v slovnej zásobe, gramatike, pri počúvaní a čítaní neznámeho textu. V ústnej časti  …

Školské kolo – Šaliansky Maťko 2019/2020

Dňa 11.12.2019 našej škole prebehlo školské kolo prednesu povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa 12 detí z 1. a 2. stupňa , ktoré súťažili v prvej a druhej kategórii. Medzi sebou si zmerali sily 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, kde v prvej kategórii zvíťazil a postupuje do obvodného kola Filip Brand, žiačik 3.triedy, v druhej kategórii …

Pytagoriáda

a 11. december patril šikovným hlavičkám pre matematiku. Žiaci našej školy riešili školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. V súťaži ide nielen o správny výpočet aspoň 10 úloh, ale aj o čas. Niektorí súťažiaci nás príjemne prekvapili svojou rýchlosťou. Úspešní riešitelia: Kat. P3: Filip Brand Kat. P4: Alica Bartková, Samuel Bagi …

Mikuláš, Mikuláš….

Piatok  6. decembra zavítala mikulášska nálada aj do našej cirkevnej základnej školy.  Už od rána bolo badať, že to nie je len ďalší deň v škole.  Veľmi očakávaného  Mikuláša naše deti   privítali piesňami,  básňami  a dobrou náladou. On im za to všetkým nadelil balíček sladkostí, ktorý určite  potešil. Mikuláš vniesol medzi …

Ďakovný list

Pri príležitosti 150. výročia založenia Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci sa dňa 11. decembra 2019 konala slávnostná akadémia, kde riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar venoval (medzi inými aj) našej Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu v oblasti poskytovania praktického vyučovania žiakov. Celému …

iBobor

Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie,  iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa našim žiakom darilo: sedem žiakov získalo plný počet bodov a ďalších osemnásť žiakov bolo úspešných. Úspešní riešitelia: Kategória Drobci: Viktória Jurášková …

Drahí učitelia, rodičia a žiaci!

V dňoch Adventu určite častejšie rozjímame o tom, že Panna Mária sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete „do istého judejského mesta v hornatom kraji“ (Lk 1,39b). Pohýnala ju k tomu láska, aby svojej príbuznej pomohla a priniesla jej Ježiša. Panna Mária dobre pochopila, že počala Vykupiteľa a má ho darovať …

Začína advent

Dňa 26. novembra sa telocvičňou našej školy šírila príjemná vôňa čerstvého ihličia. Nastal čas každoročnej aktivity – tvorby adventných vencov. Veľmi nás tešilo, že naše pozvanie prijali nielen mamičky s deťmi, ale aj oteckovia, ba i celé rodiny.Všetci naplno rozvinuli svoju fantáziu a vetvičky voňavého ihličia, doplnené vkusnými ozdobami sa premenili na pekné …

Včela je malý zázrak prírody

Ako sa správať pri včelách, ako to vyzerá v úli, starostlivosť o včely počas celého roka a o veľa ďalších zaujímavých informácií sa s nadšením podelil so svojimi spolužiakmi Peťko Štecz  z 3. A triedy. Samozrejme, Peťko priniesol svojim spolužiakom na ochutnávku aj sladučký medík od ich usilovných včeličiek. Peťko, ďakujeme!☺

Hodina deťom

Dňa 14.11.2019 sa naša škola zapojila do 21. ročníka  verejnej zbierky Hodina deťom. Peňažné príspevky zbierali po triedach a pred našou školou žiaci 6.A a 9.A triedy. Vyzbierali sme 210,12 €, ktoré sme odoslali na účet Nadácie pre deti Slovenska.   Mgr. Sabóová Eva

Pasovanie prvákov

Na CZŠ sv, J, Bosca sa aj tento rok konalo pasovanie prvákov. 15.11.2019 bol veľký deň našich prváčikov. Pekným slovom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Vinarčíková. Prváci ukázali ako sa vedia popasovať s jednotlivými úlohami , ktoré si pre nich pripravili starší spolužiaci zo Žiackej školskej rady pod vedením p. učiteľky …