Geografická olympiáda

Šiesti žiaci našej školy nás 6. februára  milo prekvapili, lebo  dokázali  so svojimi  vedomosťami  z geografie uspieť vo veľkej konkurencii okresného kola Geografickej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi. Úspešní riešitelia: Kategória E: František Mikuláš – IX.A Matej Jakubišin – IX.A Filip Bize – VIII.A Kategória F: Daniela Belíková – VII.A Kategória …

Karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. V našej škole sme aj my mali karnevalové dopoludnie, ktoré bolo plné zábavy , tanca a smiechu. Keď sme si navzájom poobdivovali naše skvelé masky, spestrili sme si program rôznymi súťažami.tancom a spevom. Každá maska bola …

Prezentácia SOŠ hotelových služieb a dopravy

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. 13.februára do priestorov našej školy zavítali mladí ľudia, stredoškoláci, spolu so svojimi učiteľmi, aby našim deviatakom prezentovali rôzne odbory, ktoré v nasledujúcom školskom roku …

Divadelné predstavenie Aladin

Herci z Banskobystrického divadla Clipperton nás 13. februára zaviedli do rozprávok Tisíc a jedna noc. Humorným spôsobom  predstavili príbeh chudobného chlapca Aladina, syna Hassanovho, ktorý prešiel dlhú cestu nástrah posplietaných zákernými úskokmi jeho falošného strýka – čarodejníka. Na čarovnom koberci sa síce nelietalo, ale naši žiaci 1. až 6. ročníka ocenili …

Biblická olympiáda

Dňa 5. februára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo deväť žiakov 2. stupňa. Žiaci sa zodpovedne pripravili z vybraných kníh Sv. písma: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma kníh bola: Z tmy do svetla. Postúpili traja najúspešnejší žiaci, ktorí nás …

Sopka

Žiaci V.A triedy mali možnosť prejaviť svoju šikovnosť na hodinách geografie  realizáciou projektu: SOPKA. Projekt mohli vyhotoviť nasledovne: 2D projekt 3D projekt bez erupcie 3D projekt s erupciou Žiaci veľmi milo prekvapili svojimi dielami a 45 minút sa  striedal jeden výbuch sopky za druhým. Sopku modelovali, piekli alebo skladali.  Pri tvorbe výbuchu …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že …

Sviatok sv. Jána Bosca, patróna školy

Dnešný deň bol pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov Cirkevnej základnej školy a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci o niečo slávnostnejší, než pre ostatných, a to nie len kvôli polročnému hodnoteniu práce žiakov. Pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca a dňa katolíckych učiteľov sa uskutočnila slávnostná …

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019/2020

Dňa 29.1.2020 prebehlo na našej škole školské kolo literárnej súťaže pod názvom Hviezdoslavov Kubín.  Všetci súťažiaci mali veľmi pekne pripravené zaujímavé prednesy v poézii a v próze a niektorí získali aj umiestnenia na prvom, druhom a treťom mieste. Reprezentovať našu školu v obvodnom kole pôjdu žiaci, ktorí získali 1.miesta a to sú Natália Tokárová za prednes poézie …

Každý lyžiarsky výcvik má svoje čaro

Ak sa spojí vzťah k športu a chceme sa naučiť niečo doposiaľ nepoznané, výborný kolektív, super podmienky na lyžovanie, dobrí inštruktori a dobrá nálada, nemôže lyžiarsky a snowboardový výcvik dopadnúť inak ako na jednotku. Taký bol aj tohtoročný výcvik Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v  Lučenci, ktorý sme realizovali …