Kategória: <span>Aktuálne</span>

Vyhodnotenie súťaží Matematický klokan a Všetkovedko

Napriek tomu, že bolo vyučovanie častokrát prerušované pandémiou, žiaci prvého stupňa nestrácali chuť zapájať sa do matematických súťaží ako sú Všetkovedko a Matematický klokan. Deti si vyskúšali riešiť úlohy, ktoré sú zamerané nie len na matematiku, ale aj na oblasti z prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ich snaha bola ocenená diplomami …

Čo ukrýva semienko

Keď dorazil balík so sadou semienok pre druhácku triedu, každý so zatajeným dychom očakával, aké semienko si vylosuje a ako bude vyzerať. Možno malé sklamanie nastalo vtedy, keď semienka jednotlivých druhov zeleniny a byliniek boli ukryté v guličkách neznámej hmoty. Guličky sme posadili , označili menom rastlinky aj detského majiteľa …

Druháci tvorili projekty o včelách

Kto žije v úli? Kedy sa včely roja? Aký úžitok nám včielky prinášajú? Na všetky tieto ale aj iné otázky sme dostali odpovede, keď druháci predstavili svoje projekty o včelách. Tie mali pripravené v rôznych prevedeniach s množstvomzaujímavých informácií. Je však veľmi dôležité spomenúť, že každý jeden druháčik aj druháčka …

Englishstar

Do 8. ročníka medzinárodnej súťaže Englishstar sa zapojilo 15 žiakov z našej školy, aby si preverili vedomosti z anglického jazyka. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci zvládli testy na vysokejúrovni, …

Didaktické hry

Dňa 24.5.2022 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých žiaci 1. stupňa CZŠ poznávali samých seba, rozvíjali svoje myslenie a učili sa riešiť uložené úlohy. Didaktické hry dali žiakom možnosť precvičovať si pohybové schopnosti, upevňovať a prehlbovať si vedomosti z jednotlivých predmetov. Žiaci mali možnosť využiť nielen svoje poznatky z …

Ekotopfilm

Najznámejší filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm o trvalo udržateľnom rozvoji zavítal podvoch pandemických rokoch do lučenskej kinosály a my sme mali možnosť sa ho zúčastniť.

Deň Zeme

S 22. aprílom každoročne prichádzajú oslavy Zeme. Po celom svete sa konajú výstavy, koncerty, ale aj organizované upratovania Aj my sme sa rozhodli v tento deň žiakov informovať o aktuálnych problémoch životného prostredia na všetkých vyučovacích predmetoch – vypočuli si rozhlasovú reláciu, robili kvízy, mohli si prezrieť výstavku dekoratívnych a praktických  výrobkov z recyklovaných materiálov z dielne pani …

Matičný beh

103 výročie úmrtia M. R. Štefánika bolo spojené už tradične s Behom mládeže o Pohár Matice slovenskej. Tohto XXVIII. ročníka vytrvalostného behu sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Medailové umiestnenie sme  nezískali, ale pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci za bojovnosť, snahu a úsilie. Najlepšie umiestnenie dosiahli T. Sanislová z …

iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž  sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie …