Oznámenie o nariadení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní …

Beseda s Dušanom Valentom

V utorok 6.10.2020 boli naši prváci, druháci a tretiaci v Novohradskej knižnici na zaujímavých besedách s prírodovedcom Mgr. Dušanom Valentom, ktorý má dlhodobé skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou prírodných vied. Prvákom vizuálnou formou sprostredkoval tému Múdrosť a súcit vo svete zvierat, druháci si vypočuli tému Prekvapenia a omyly o živočíchoch a tretiakom prezentoval tému Zvieracie kuriozity. Pútavým a …

Naša škola v prírode – Jedľové Kostoľany 21.9. – 25.9.2020

Keďže nám minulý školský rok zabránila pandémia uskutočniť plánovanú školu v prírode, presunul sa jarný termín na september. Teplé slnečné jesenné počasie nám umožnilo stráviť päť nádherných dní v krásnej prírode s výhľadom na hrad Hrušov a vrchy Pohronského Inovca v Škole prírode v Jedľových Kostoľanoch. Navštívili sme aj známe okolité miesta a pamiatky ako Arborétum …

Cvičenie v prírode

Takmer na začiatku tohto školského roka sme sa dňa 4.9. 2020 zúčastnili Cvičenia v prírode, ktoré prebehlo v našom mestskom parku. Bolo zamerané na hry, súťaže a pohyb v prírode. Deti mali z pohybu na čerstvom vzduchu a z času strávenom s kamarátmi radosť. Do školy sme sa vrátili bez zranení a spokojní.

Európsky deň jazykov

Parlez-vous français? Gavariš pa rusky? Alebo sprechen sie deutsch? Určite ste sa už stretli s niektorým z týchto oslovení na vašich prázdninových cestách. A boli ste schopní ďalej pokračovať v konverzácii? Nelson Mandela raz povedal: Ak hovoríte s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostanete sa do jeho hlavy. Ak hovoríte s niekým jeho vlastným jazykom, dostanete …

Spoznávame Lučenec

Netradičnej formy účelového cvičenia pod názvom „Spoznávame Lučenec“ sa zúčastnili žiaci 5.– 9. ročníka v pondelok 7.9.2020 pod vedením svojich triednych učiteľov. Žiaci sa presúvali v rámci mesta na základe indícií k rôznym stanovištiam, na ktorých plnili úlohy z oblasti histórie, ekológie, environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, z oblasti fauny a flóry, orientácie v meste, dopravnej výchovy a v parku …

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 2. septembra 2020 (v stredu) začína nový školský rok.Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach bez účasti rodičov.S usmernením žiakov do tried ochotne pomôžu pani vychovávateľky.Na základe usmernení MŠVVaŠ SR žiak prichádza do školy s rúškom a pred vstupom do školy odovzdá rodičom …

Veľká literárna súťaž

V dňoch od 15.2. 2020 do 31.3.2020 bola firmou Valman s.r.o., Školské ovocie vyhlásená VEĽKÁ LITERÁRNA  SÚŤAŽ na tému: Ovocie – zelenina. Žiaci sa do nej zapojili písaním príbehov a básničiek. V rámci školského  kola bolo  vybraných 10  najlepších  prác z  I. a  II. stupňa, ktoré  boli  zaslané v originálnych  rukopisoch. Dňa 23. 6. …