Školáčik

Vyšlo nové (predveľkonočné) číslo školského časopisu Školáčik. Pre žiakov na prezenčnom vyučovaní je k dispozícii na odber ihneď. Žiaci na dištančnom vzdelávaní si môžu rezervovať výtlačok u svojich triednych učiteľov. Dočítania, priatelia! Editorial   Po troch mesiacoch prichádzame s ďalším vydaním školského časopisu Školáčik. Je zrkadlom diania v našom mikrokozme …

Rozhýbme sa na jar

Pri príležitosti prvého jarného týždňa predstavila Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci aktivitu Rozhýbme sa na jar 2021 – jarnú výzvu, do ktorej sa zapojili žiaci aj učitelia školy. Záujemcovia sa mohli zapojiť v kategóriách: * cvičenie doma * cvičenie v prírode * trik s loptou * schody …

Svetový deň vody na hodinách anglického jazyka

Zručnosti žiakov sa počas dištančného vyučovania výrazne zlepšili. Vyučovanie anglického jazyka inak, s prepojením medzipredmetových vzťahov s prepojením na informatiku a biológiu sme zažili v týždni, v ktorom si celý svet pripomína svetový deň vody.What does water mean to you? Čo pre teba znamená voda? Na túto tému viedli žiaci …

Online beseda o vode

Na škole sme v rámci Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marca,  zorganizovali vo virtuálnom priestore pre žiakov piateho a šiesteho ročníka besedu na tému voda. Naše pozvanie prijal Martin Tóčik zo združenia Slatinka , ktorý veľmi pútavo priblížil žiakom ako funguje život pri vode a pod vodou, prečo je voda dôležitá …

Sára bola úspešná na nemeckej olympiáde

V čase, keď väčšina z nás sedí za počítačom a smelo aj nesmelo sa borí s učením sa podaril aj jeden veľký úspech. Sára Haásova, naša žiačka siedmeho ročníka, sa ako jedna z najmladších vo svojej kategórií zúčastnila okresnej olympiády v nemeckom jazyku. Hneď jej prvé zapojenie sa do tejto olympiády prinieslo veľký úspech. Skončila na …

Geografická olympiáda 2020/21 – 49.ročník

Na okresnom kole 49. ročníka Geografickej olympiády sa zúčastnila deväťčlenná skupina súťažiacich žiakov reprezentujúcich Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca v Lučenci, ktorá sa svedomito pripravovala na tohtoročnú geografickú olympiádu v rôznych ich vekom určených kategóriách (E, F, G). V kategórii E spolu súťažilo 18 žiačok a žiakov – z Cirkevnej základnej školy sv. …

Bunka? Projekt a zážitok!

Svet všetkých živých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate malým  svetom a bunky sú jednotky života. Existujú dva hlavné typy buniek: živočíšne a rastlinné.  Žiaci sa o tom učia na hodinách biológie v 6. triede. Tradičnú dištančnú hodinu sme si spestrili modernou formou, kde žiaci dostali stručné zadanie: vytvoriť model  rastlinnej alebo …

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

    https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie   Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole …