Divadelné predstavenie Aladin

Herci z Banskobystrického divadla Clipperton nás 13. februára zaviedli do rozprávok Tisíc a jedna noc. Humorným spôsobom  predstavili príbeh chudobného chlapca Aladina, syna Hassanovho, ktorý prešiel dlhú cestu nástrah posplietaných zákernými úskokmi jeho falošného strýka – čarodejníka. Na čarovnom koberci sa síce nelietalo, ale naši žiaci 1. až 6. ročníka ocenili …

Biblická olympiáda

Dňa 5. februára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo deväť žiakov 2. stupňa. Žiaci sa zodpovedne pripravili z vybraných kníh Sv. písma: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma kníh bola: Z tmy do svetla. Postúpili traja najúspešnejší žiaci, ktorí nás …

Sopka

Žiaci V.A triedy mali možnosť prejaviť svoju šikovnosť na hodinách geografie  realizáciou projektu: SOPKA. Projekt mohli vyhotoviť nasledovne: 2D projekt 3D projekt bez erupcie 3D projekt s erupciou Žiaci veľmi milo prekvapili svojimi dielami a 45 minút sa  striedal jeden výbuch sopky za druhým. Sopku modelovali, piekli alebo skladali.  Pri tvorbe výbuchu …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že …

Sviatok sv. Jána Bosca, patróna školy

Dnešný deň bol pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov Cirkevnej základnej školy a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci o niečo slávnostnejší, než pre ostatných, a to nie len kvôli polročnému hodnoteniu práce žiakov. Pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca a dňa katolíckych učiteľov sa uskutočnila slávnostná …

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019/2020

Dňa 29.1.2020 prebehlo na našej škole školské kolo literárnej súťaže pod názvom Hviezdoslavov Kubín.  Všetci súťažiaci mali veľmi pekne pripravené zaujímavé prednesy v poézii a v próze a niektorí získali aj umiestnenia na prvom, druhom a treťom mieste. Reprezentovať našu školu v obvodnom kole pôjdu žiaci, ktorí získali 1.miesta a to sú Natália Tokárová za prednes poézie …

Každý lyžiarsky výcvik má svoje čaro

Ak sa spojí vzťah k športu a chceme sa naučiť niečo doposiaľ nepoznané, výborný kolektív, super podmienky na lyžovanie, dobrí inštruktori a dobrá nálada, nemôže lyžiarsky a snowboardový výcvik dopadnúť inak ako na jednotku. Taký bol aj tohtoročný výcvik Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v  Lučenci, ktorý sme realizovali …

Súťaž Všetkovedko

Dňa 24.1.2020 bola vyhodnotená súťaž Všetkovedko ( Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími), ktorej sa zúčastnilo desať žiakov našej CZŠ sv.  J. Bosca Lučenec. Súťaž sa konala 28.11.2019, keď žiaci dostali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ako sa vyznajú v prírode, histórii a ako si vedia poradiť aj s netradičnými otázkami. Žiaci mali …

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna Riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje riaditeľské voľno dňa 15.01.2020 (streda) z prevádzkových dôvodov. V tento deň sú všetci žiaci automaticky vyhlásení …

Súťaž Malý Šalamún,

V stredu 18.12. 2019 prebehlo v triedach IV.A  a V.A vyhodnotenie vedomostnej súťaže Malý Šalamún s témami  pracovných listov – Advent, Nepoškvrnené počatie Panny Márie,  Sv. Mikuláš a Sv. Lucia . Bolo odovzdaných a správne vyriešených 79  pracovných listov. Z nich bolo vylosovaných 10 žiakov, ktorí boli  odmenení drobnými vecnými cenami. Obdareným blahoželáme.   Témy …