Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy žiakov 2015/2016

 1. Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ  – 6.10.2015

    Kategória žiačky ZŠ

3.miesto: Viktória Berkyová – 9.A

8.miesto: Kristína Kováčiková – 6.A

10.miesto: Dorota Kanátová – 9.A

    Kategória družstvá žiačok ZŠ

                   1.miesto: Viktória Berkyová, Dorota Kanátová, Kristína Kováčiková

2. Novohradské hry – 1.10.2015

1.miesto: Viktória Berkyová – beh na 800m – 9.A

10.miesto: Dorota Kanátová – 9.A

11.miesto: Kristína Kováčiková – 6.A

6.miesto: Jelisej Pyškin – vrh guľou – 9.A

3. Celoslovenská súťaž „Slovensko, krajina v srdci Európy“ – výtvarná súťaž – 8.10.2015

  Kategória I

2.miesto: Lea Cesnaková  – 3.A

4. Krajské kolo v prednese kresťanskej literatúry – … a Slovo bolo u Boha … – 19.11.2015 v Banskej Bystrici

II. kategória  – poézia

2.miesto: Terézia Kanátová – 6.A

5. Náboj Junior 2015 – 20.11.2015 – družstvá škôl – GBST Lučenec

13. miesto: Marek Jakubišin – 8.A, Michal Lacko – 9.A, Jozef Mikuláš – 8.A, Ján Šprlák – 9.A

6. Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ  – 8.12.2015

2. miesto: František Fekete – 7.A, Ján Šprlák – 9.A, Lukáš Farkaš – 9.A, Matúš Sabó  -7.A

7. Obvodné kolo olympiády zo SJL – 10.12.2015 – CVČ Magnet

7. miesto: Marek Jakubišin – 8.A

8. Obvodné kolo v anglickom jazyku – CVČ Magnet – 13.1.20156 –

Kategória  1A

                      7. miesto: Adrián Hanic – 6.A

Kategória 1B

                     9. miesto: Marek Jakubišin  – 8.A

9. Obvodné kolo v bedmintone – žiačky – 18.1.2016

6. miesto: Diana Franeková -9.A, Alžbete Resutíková  – 9.A

10. Okresné kolo Matematická olympiáda – 19.1.2016

Kategória 5

2. miesto: František Mikuláš – 5.A

6. miesto: Matej Jakubišin – 5.A

11. Okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko – 20.1.2016

 I Kategória

3. miesto: Lea Cesnaková  – 3.A

III Kategória

                        3. miesto: Terézia Kanátová – 6.A

12. Obvodné kolo v bedmintone – žiaci – 22.1.2016

4. miesto: Ján Šprlák  a Lukáš Farkaš – 9.A

6. miesto: František Fekete a Matúš Sabó – 7.A

13. Okresné kolo v Geografickej olympiáde – 4.2.2016

 Kategória G

3. miesto: František Mikuláš – 5.A

Kategória E

2. miesto: Jozef Ševčík – 8.A

14. Okresné kolo Dejepisná olympiáda – 9.2.2016

Kategória D

2. miesto: Jozef Ševčík – 8.A

15. Obvodné kolo Pytagoriády – 8.3. – 9.3.2016 –

Kategória P3

10. miesto: Fábio Gálik – 3.A

Kategória P5

8. miesto: Matej Jakubišin – 5.A

Kategória P8

2. miesto: Jozef Mikuláš – 8.A

3. miesto: Jozef Ševčík – 8.A

5. miesto: Marek Jakubišin – 8.A

16. Okresné kolo Čo vieš o hviezdach – 4.4.2016 – CVČ Magnet

 Kategória I

4. miesto: František Mikuláš – 5.A

11. miesto: Tomáš Šinko – 5.A

Kategória II

3. miesto: Jozef Ševčík – 8.A

17. Obvodné kolo – Matematická olympiáda – 4.4.2016

1. miesto: Jozef Mikuláš – 8.A

4. miesto: Marek Jakubišin – 8.A

6. miesto: Jozef Ševčík – 8.A

18. Diecézne kolo Biblickej olympiády – 7.4.2016 – Rožňava

2. miesto: Jozef Mikuláš, Lukáš Farkaš, Ján Šprlák – 9.A

19. Biblia očami detí a mládeže – 7.4.2016 – Rožňava

 Kategória ZŠ 3.-4. ročníky

1. miesto: Viktória Ďuricová – 3.A

                         3. miesto: Dominika Vargicová – 3.A

Kategória ZŠ 5. – 6. Ročníky

                         3. miesto: Peter Balko – 5.A

20. Regionálna súťaž v umeleckom prednese prózy – Hviezdoslavov Kubín – 12.4.2016

                           3. miesto: Dorota Kanátová – 9.A

21. Okresné kolo v BIO olympiáda – 12.4.2016 – CVČ Magnet

 Botanika

5.miesto: Patronela Paulenková – 8.A

 Geológia