Kalendár školy 2018/2019

PEDAGOGICKÉ RADY TERMÍN
Úvodná august 2018
I. štvrťrok november 2018
Polročná január 2019  
III. štvrťrok apríl 2019
Koncoročná jún 2019

 

STRETNUTIE RODIČOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV TERMÍN
Úvodné (plenárne, triedne aktívy) september 2018
Štvrťročné (TA/konzultačné) november 2018
Polročné (TA/konzultačné) január 2019
Trištvrťročné (TA/konzultačné) apríl 2019
Koncoročné (TA/konzultačné) jún 2019

 

OCHRANA  ČLOVEKA  A ZDRAVIA
Termín I. stupeň ZŠ – Didaktické hry II. stupeň ZŠ – Účelové cvičenia
I. polrok ———- september 2018 – teoretická časť
september 2018 – praktická časť
II. polrok máj  2019 máj 2019 – teoretická časť
máj 2019 – praktická časť

 

SVIATKY  
Deň učiteľov na katolíckych školách 28. 01. 2019 – sv. Tomáša Akvinského
Deň osláv patróna školy 31. 01. 2019 – sv. Jána Bosco – patrón učiteľov
Prikázané cirkevné sviatky 07. 12. 2018 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie                                        
30. 05. 2018 – Nanebovstúpenie Pána
20. 06. 2018 – Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)