Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Zmluvy roky 2016-2018

 

  Zmluvná strana Sídlo Zmluva Dátum 
64 Pôdohospodárska platobná agentára PPA Bratislava Čestné vyhlásenie školy 12.9.2018
63 SZŠ s MŠ DSA, Lučenec Zmluva o dodávke stravy 31.8.2018
62 SPOOL, a.s., Lučenec Zmluva o príležitostnom nájme 31.7.2018
61 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluvy o prevoze stravy I. a II 31.8.2018/28.9.2018
60 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskyt. Služieb (bezkriedy) 1.9.2018
59 VALMAN, s.r.o., Banská Bystrica B. Bystrica kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny 23.7.2018
58 VUB banka Bratislava Potvrdenie o modifikácii 19.7.2018
57 VUB banka Bratislava Zmluva o bežnom účte 19.7.2018
56 Komensky, s.r.o.,  Košice Dodatok k zmluve o poskyt. Služieb (bezkriedy) 4.7.2018
55 Lacková Žofia Lučenec Zmluva o poskytnutí poradenstva 2018 1.5.2018
54 Pedagogická a soc. akadémia Lučenec Zmluva o poskyt. Praktického vyučovania 7.5.2018
53 MPC Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 2018 3.4.2018
52 Allianz, Slovenská poisťovňa Bratislava POISTKA č. 510006928 – zmena 14.3.2018
51 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zmluva o úhrade preddavkov za tovar  
50 Morková Ľubica Lučenec Darovacia zmluva 2017 6.12.2017
49 Lacková Žofia Lučenec Zmluva o poskytnutí poradenstva 2017 2.11.2017
48 Continental Automotive systems Slovakia, s.r.o. Zvolen Darovacia zmluva 2017 1.10.2017
47 Nadácia pre deti Slovenska Bratislava Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 2017 23.10.2017
46 Materská škola (MŠ)  Lučenec Dohoda o spolupráci 2017 30.9.2017
45 Pôdohospodárska platobná agentára  PPA Bratislava Čestné vyhlásenie školy 2017 12.9.2017
44 SPOOL, a.s., Lučenec Zmluva o príležitostnom nájme 2017 12.9.2017
43 INNOGY Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu 2017 12.9.2017
42 VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny 2017 12.9.2017
41 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluva o prevoze stravy 2017 4.9.2017
40 SZŠ s MŠ DSA,  Lučenec Zmluva o dodávke stravy 31.8.2017
39 Continental Automotive systems Slovakia, s.r.o. Zvolen Darovacia zmluva 2017 15.8.2017
38 Cirkevná servisná spoločnosť Bratislava Splnomocnenie 2017 23.5.2017
37 INNOGY Bratislava Rámcová dohoda č. RD – x/2016 5.12.2016
36 VSE Košice Rámcová dohoda č. RD – x/2016 5.12.2016
35 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi 2017 2.2.2017
34 Ďurišková Pavková Mária Ing. Lučenec Zmluva o dodávke rýchleho občerstvenia (desiaty) 5.1.2017
33 VSE Košice zmena v meraní odberu elektriny 10.1.2017
32 Lacková Žofia Lučenec Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb 9.1.2017
31 Pedagogická a soc. akadémia Lučenec Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 9.1.2017
30 Rajo, a.s. Bratislava Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov 27.12.2016
29 VSE Košice Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny 19.12.2016
28 VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 27.12.2016
27 INNOGY Košice Zmluva o združenej dodávke plynu 2016 27.12.2016
26 Pavel Krpčiar Lučenec Zmluva o prevoze stravy 2016 2.9.2016
25 INNOGY Košice zmena v meraní odberu plynu 19.10.2016
24 Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec Dohoda o skončení dohody 2016 4.10.2016
23 Peter Pavko Mgr. Lučenec Zmluva o dodávke rýchleho občerstvenia (desiaty) 3.10.2016
22 HOOK, s.r.o. Košice Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 2016 12.9.2016
21 Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec Dohoda č. 16/29/051/143 (absolventská prax) 2016 21.9.2016
20 Pedagogická a soc. akadémia Lučenec Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 2016 19.9.2016
19 Pôdohospodárska platobná agentára  PPA Bratislava Čestné vyhlásenie školy 2016 2016
18 Základná škola s MŠ Lučenec Zmluva o dodávke stravy 2016 31.8.2016
17 VUB banka   žiadosť o zmenu údajov klienta 1.7.2016
16 Drumas plus, s.r.o. Lučenec výpoveď z nájmu nebyt. Priestorov 2016 29.7.2016
15 ecol Trade, s.r.o. Nitra Zmluva o poskytovaní služieb 2016 1.7.2016
14 Základná škola s MŠ Lučenec Zmluva o dodávke stravy 2016 31.8.2016
13 RK cirkev Lučenec Zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľného majetku 2016 23.8.2016
12 SPOOL, a.s., Lučenec Zmluva o príležitostnom nájme 2016 28.10.2016
11 Lacková Žofia Lučenec Zmluva o poskytovaní poradensta  2.11.2016
10 IVES Košice Zmluva o dielo  28.9.2007
9 Konferencia biskupov Slovenska Bratislava Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 2016 21.6.2016
8 VUB banka   potvrdenie o prevzatí bezpečnost. Prvkov 2016 3.6.2016
7 SR – Centrum vedecko-tech. Inf. SR Bratislava Darovacia zmluva 2016 12.5.2016
6 Dôvera  Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii 2016 18.5.2016
5 Pedagogická a soc. akadémia Lučenec Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 2016 6.4.2016
4 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Zmluva o úhrade preddavkov za tovar 2.1.2016
3 Pedagogická a soc. akadémia Lučenec Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 18.1.2016
2 ERWE Gas Slovensko Košice Zmluva o združenej dodávke plynu 2016 30.12.2015
1 VSE Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 28.12.2015