Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Testovanie 5

TESTOVANIE  5

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda):

pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Žiaci budú testovaní z/zo:
*matematiky,
*slovenského jazyka a literatúry.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.

Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.