Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Ocenenia žiakov 2016/2017

1. Vypni počítač a sadni na bicykel – Európsky týždeň mobility a športu – 22.9.2016
     2. miesto: Tomáš Kuna  – 4.A

 

2. Obvodné kolo Timravina studnička – 20.10.2016 – CVČ Magnet
     Matej Jakubišin – 6.A
     Tereza Kanátová – 7.A  – bez umiestnenia

3. Obvodné kolo olympiády  v slovenskom jazyku – 15.11.2016 – CVČ Magnet
    4. miesto: Marek Jakubišin – 9.A

 

4. … a slovo bolo u Boha … – Krajské kolo v prednese kresťanskej literatúry – 22.11.2016
        III. kategória – poézia
              2. miesto: Terézia Kanátová – 7.A

 

5. Ochranárik tiesňového volania 112 a CO výtvarná súťaž  pre 1. stupeň  – 1.12.2016
     2. miesto: Tomáš Kuna
     3. miesto: Dominika Vargicová

6. Okresné kolo v anglickom jazyku – 17.1.2017 – CVČ Magnet
     Kategória 1A
       6. miesto: Matej Jakubišin – 6.A
     Kategória 1B
       6. miesto: Marek Jakubišin – 9.A

7. Obvodné kolo v matematickej olympiáde – 24.1.2017
     Kategória Z9
       3. miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
       3. miesto: Jozef Ševčík – 9.A

 

8. Obvodné kolo v bedmintone žiakov ZŠ – 25.1.2017 – Rocket club Lučenec
      2. miesto: Františiek Fekete – 8.A, Matúš Sabó  – 8.A,
                         Štefan Šalamon – 9.A, Milan Balog – 9.A

9. Obvodné kolo v geografickej olympiáde – 7.2.2017 – CVČ  Magnet
     Kategória E
       1. miesto: Jozef Ševčík – 9.A

10. Obvodné kolo dejepisnej olympiády – 14.2.2017 – CVČ Magnet
      2. miesto: Jozef Ševčík – 9.A
      5. miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
     11. miesto: Miroslav Dováľ – 6.A

11. Okresné kolo Pytagoriády – 15.3.2017
      2. miesto: František Mikuláš – 6.A
      7. miesto: Matej Jakubišin – 6.A
    10. miesto: Štefan Olšiak – 6.A
    11. miesto: Jakub Vaculčiak – 6.A
    

     2. miesto: Fábio Gálik – 4.A
    10. miesto: Viktória Ďuricová – 4.A
    14. miesto: Martin Pocklan – 5.A
    15. miesto: Nikoleta Šnapková – 5.A
    16.miesto. Renata Paulenková – 5.A
    17. miesto: Tamara Knapcová – 5.A
    18. miesto: Michaela Cesnaková – 5.A

 

12. Celoslovenské kolo Dobšinského rozprávkový svet –  ZŠ P. Dobšinského – 22.3.2017
      3. miesto: Tomáš Kuna  – 4.A

13. Dekanátne kolo Biblickej olympiády – 22.3.20107
       1. miesto: Marek Jakubišin – 9.A, Jozef Mikuláš – 9.A, Mário Olšiak – 8.A

14. Obvodné kolo Chemickej olympiády – 23.3.2017
       8. miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
      11. miesto: Jozef Ševčík – 9.A
      12. miesto: Marek Jakubišin – 9.A
      17. miesto: Petronela Paulenková – 9.A

15. Okresné kolo Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
        II. kategória
          2. miesto: Simona Gibaľová – 2.A
          3. miesto: Tomáš Kuna – 4.A
          Viktória Pálešová – čestné uznanie
          Katarína Farkašová – čestné uznanie

16. Krajské kolo – Dejepisná olympiáda – 27.3.2017 – Banská Bystrica
      12. miesto: Jozef Ševčík – 9.A

17. Okresné kolo – Čo vieš o hviezdach  – 28.3.2017 – CVČ Magnet
       2. kategória
            2. miesto: Jozef Ševčík – 9.A
            6. miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
            8. miesto: Štefan Šalamon

18. Obvodné kolo Biologickej olympiády – 29.3.2017
      Botanika
       4. miesto: Petronela Paulenková – 9.A

 

     Geológia
       3. miesto: Jozef Ševčík – 9.A

19. Okresné kolo – Matematická olympiáda – 4.4.2017 a 5.4.2017
      1.miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
      4.miesto: Marek Jakubišin – 9.A
      6.miesto: Jozef Ševčík – 9.A
      9. miesto: František Mikuláš – 6.A

20. Krajské kolo – Matematická olympiáda – 21.3.2017 – Banská Bystrica
      8-11.miesto: Jozef Mikuláš – 9.A
      Jozef Ševčík – neúspešný riešiteľ

 

21. Diecézne kolo Biblickej olympiády – 19.4.2017 – Rožňava
      1. miesto: Marek Jakubišin – 9.A, Jozef Mikuláš – 9.A, Mário Olšiak – 8.A

 

22. Diecézne kolo Biblia očami detí – výtvarná súťaž – 19.4.2017 – Rožňava
       III. kategória
         1.miesto: Tomáš Kuna – 4.A

23. Brána jazykov – súťaž lučeneckých škôl – ZŠ M. R. Štefánika – 24.4.2017
     4.miesto: Marek Jakubišin – 9.A, Jozef Mikuláš – 9.A, Štefan Šalamon – 9.A,
     Mário Olšiak – 8.A

24. Krajské kolo Geografickej olympiády – 26.4.2017 – Banská Bystrica
      1. miesto: Jozef Ševčík – 9.A

25. Družstvá mladých zdravotníkov I. stupeň – Slovenský červený kríž – 28.4.2017
     11. miesto: CZŠ Lučenec

26. Okresné kolo atletiky – 19.5.2017-  ZŠ Novomeského Lučenec
       Beh na 60 m
       7. miesto: Peter Pažítka – 9.A
      

       Vrh guľou
       8. miesto: Peter pažítka – 9.A
     17. miesto: Samuil Pyškin – 9.A

       Kriketka
     30. miesto: Samuil Pyškin – 9.A
     27. Dilongova Trstená – recitačná súťaž – 2.6.2017 – Trstená
     

      3. miesto: Terézia Kanátová – 7.A
      Bez umiestnenia – Michaela Lastovková a Martin Pocklan – 5.A

28. Pamätný beh J. Szabóa – 8.6.2017 – Lučenec
      1. miesto: Mariela Krahulecová – 7.A
      2. miesto: Natália Tokárová – 1.A
                       Lionel Tóth – 2.A
       3. miesto: Dominik Lacko – 3.A
                        Adam Šebök – 6.A