Oslava Dňa rodiny priniesla radosť a zábavu pre všetky generácie

Oslava Dňa rodiny priniesla radosť a zábavu pre všetky generácie

V sobotu 18. mája sa v areáli našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca konal tradičný Deň rodiny, ktorý prilákal rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy a žiakov. V úvode sa prihovorili riaditeľka školy a pán farár, ktorí svojimi slovami zdôraznili dôležitosť rodinných hodnôt a duchovného života v našej komunite.

Deň bol naplnený rôznymi aktivitami, ktoré pripravili učitelia – od zábavných hier až po tvorivé dielne, ktoré podnietili detskú fantáziu. Vôňa guláša sa šírila vzduchom a cukrová vata bola veľkým lákadlom pre deti aj dospelých, čo dodalo podujatiu priateľskú a radostnú atmosféru.

Kulturný program žiakov, venovaný mamám a otcom pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, dojal všetkých prítomných. Predstavenie, ktoré deti predviedli, boli plné lásky a úcty k rodine a mnohým rodičom sa leskli oči od pýchy a dojatia.

Deň rodiny bol nádherným zážitkom pre všetkých zúčastnených a ešte dlho bude rezonovať v našich srdciach. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.