Svet za zrkadlom

Svet za zrkadlom

V tomto školskom roku sa štvrtáci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí pod názvom Dúha. Žiakom boli ponúknuté
témy Svet za zrkadlom a Zajtra otvoríme ďalšie dvere. Našu žiačku Líviu Triznovú oslovila práve prvá téma. Napísala príbeh, s ktorým zaujala odbornú porotu a umiestnila sa na krásnom 3.mieste.