Oceňovanie úspešných riešiteľov predmetových olympiád

Oceňovanie úspešných riešiteľov predmetových olympiád

Dnešný deň sa v budove CVČ v Lučenci stretli najúspešnejší riešitelia predmetových olympiád v našom okrese, aby boli ocenení diplomom a malou pozornosťou. Medzi nimi nechýbali žiaci našej školy: 

Dominik Bóna, 3.A – 3. miesto v Pytagoriáde P3,

Filip Brand, 7.A – 2.- 3. miesto v OK Matematickej olympiády Z7,

Kristián Tanóczky 9.A – 2.miesto v OK Chemickej olympiáde, kat.D. 

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.