Štúrov Zvolen 

Štúrov Zvolen 

V pondelok 13. mája sme navštívili Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, kde sa konal workshop s názvom Slovo v hlavnej úlohe spojený so súťažou v rétorike. Naši žiaci Alica Bartková (8.A), Patrik Bartko (6.A) a Šimon Mareček (6.A) si vyskúšali rečnícke umenie pred ostatnými žiakmi, kde dostali aj spätnú väzbu od lektora tvorivej dielne Mgr. art. Petra Magurského. V súťaži v rétorike získala Alicka Bartková krásne 1. miesto a zúčastní sa celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. 

Srdečne blahoželáme a držíme palce!