Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci