Deň matiek 

Deň matiek 

Dnes, 12. mája 2024, sme v Lučenci slávili Deň matiek nezabudnuteľným kultúrnym programom vo farskom kostole, ktorý pripravili šikovní žiaci z našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v spolupráci s Cirkevnou základnou umeleckou školou. Ich vystúpenia, od scénok, cez literárne prejavy až po spev a hru na hudobný nástroj, zaplnili chrám pôvabom a dojímavosťou.

Bohatý program nebol len o umení, ale aj o srdciach, ktoré boli spojené úctou k Nebeskej Matke. V každom vystúpení bolo cítiť lásku a úctu k mamám.

Táto udalosť nám pripomenula, že materská láska je najväčším pokladom, ktorý máme, a že spoločné chvíle strávené s rodinou sú drahocenné a nezabudnuteľné.

Srdečná vďaka patrí všetkým účinkujúcim a zvlášť pani učiteľke Mgr. Zuzane Vojtekovej, ktorá s láskou, starostlivosťou a profesionálne zastrešila program.