Sv. Mária a sv. Alžbeta

Sv. Mária a sv. Alžbeta

Mesiac máj, je mariánsky mesiac. Májová mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Májové pobožnosti nás majú povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka. Využime teda čo najlepšie tento mesiac Panny Márie a načerpajme do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život.

Žiaci našej školy si pripravili prezentácie, ktoré si predstavili počas sv. omše. Žiaci 1.A o  sv. Alžbete  a  ziaci 2.B o sv. Panne Márii (2.B).

Ďakujeme za obohacujúci duchovný zážitok!