Súťaž Mladých záchranárov

Súťaž Mladých záchranárov

V utorok 7. mája 2024 sa v priestoroch ZŠ Kalinovo konalo Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov. Z okresov Lučenec a Poltár sa celkovo zúčastnilo 14 družstiev. Na trati dlhej 1,1 km si súťažiaci zmerali sily na šiestich pripravených stanovištiach v týchto disciplínach: 1)testy, 2)streľba, 3)pohyb a pobyt v prírode – orientácia v teréne určovanie azymutu, odhad vzdialenosti 4)Civilná ochrana – plynové masky, improvizované prostriedky ochrany, signály, 5) zdravotná príprava, nahlasovanie mimoriadnych udalostí a 6)hasenie malých požiarov –  hasiace prístroje. Naši žiaci ôsmaci – Alicka Bartková, Simonka Gubricová, Marián Rohožník a siedmak Peťko Štecz si vylosovali posledné štrnáste miesto na štarte. Na trať vybehli až o 11:40 hod. a za 35 minút si v ťažkých podmienkach (hustom daždi) vybojovali veľmi pekné
štvrté miesto. Je to krásne umiestnenie aj vzhľadom na to že ZŠ Haličská naposledy vyhrala celoslovenskú súťaž a vo viacerých mužstvách boli rôzni športovci, či strelci – profesionáli. O to viac teší, že naši žiaci boli v streľbe druhí najlepší. Odmenou im boli bohaté ocenenia od rôznych sponzorov ktoré si s diplomom odniesli domov. Veríme, že v budúcom ročníku zúročia nadobudnuté skúsenosti a znovu sa postavia na štart súťaže, ktorá bude v Buzitke.