Svätý Mikuláš – patrón II.A

Svätý Mikuláš – patrón II.A

Vo štvrtok 4.4.2024 nám žiaci 2.A triedy na spoločnej detskej omši  predstavili svojho patróna, sv. Mikuláša. Sv. Mikuláš je medzi deťmi veľmi známy a obľúbený.Prostredníctvom prezentácie žiaci porozprávali zaujímavosti,ktoré mnohé deti o sv. Mikulášovi nepoznali.Sv.Mikuláš je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu človeka.

2.A