KLOKANKO 

KLOKANKO 

Dňa 26.03.2024 si žiaci Cirkevnej základnej školy overili svoje vedomosti v súťaži KLOKANKO. Na Slovensku je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Do súťaže sa zapojili žiaci z 1. stupňa. Súťaž je dobrovoľná a je určená pre všetky ročníky. Spočíva vo vypracovaní testu, úlohy sú veľmi zaujímavé a podporujú logické myslenie. 

Žiaci pristupovali k riešeniu jednotlivých úloh zodpovedne.