Kniha – nenahraditeľný spoločník

Kniha – nenahraditeľný spoločník

História kníh ide ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Staroveká literatúra bola zdrojom predovšetkým náboženských presvedčení, názorov na vznik života či poučných príbehov. Od týchto čias sa pohľad na knihy a literatúru ako takú neustále menil. Knihy v sebe skrývali príbehy o láske, nenávisti, vojnách, trápeniach i radostiach knižných hrdinov. Prešli revolúciami viac ako 20.-tych storočí, stali sa nástrojom zrovnoprávnenia žien a dosiahli posuny od papyrusových zvitkov k slobodnej, súčasnej literatúre 21. stor.

Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov;

• pozitívne ovplyvňujú psychické procesy – skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa;

• rozvíjajú fantáziu i tvorivosť;

• sú podnetné – nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií.

Aj na našej škole sme si  pripomenuli, že marec určite patrí knihám. Ale mal by im patriť každý mesiac. Rôznymi aktivitami – tajničkami, priraďovačkami, literárnym pexesom, rozprávkovým puzzle, vytváraním plagátu, tvorbou básní o knihách, čítaním a prezentáciou čitateľských denníkov sme si pripomenuli, že bez kníh si už ani život nevieme predstaviť. Žiaci 6. ročníka zhotovili vlastnoručne vyrobené knihy rôznymi technikami.