Predstavujeme patróna 

Predstavujeme patróna 

Naším patrónom VII.A je pápež sv. Ján Pavol II. Prezentáciou sme predstavili  jeho život  aj našim spolužiakom. Veľká pokora, oddanosť, skromnosť a ochota  pomáhať všetkým bez rozdielu – to charakterizuje túto významnú osobnosť a  môže byť pre nás veľkou inšpiráciou. Aj keď v živote nemáme vždy všetko ľahké, s Božou pomocou isto všetko zvládneme.  Na záver sme zaspievali po poľsky pieseň o celom jeho živote.