Pripomenuli sme si……

Pripomenuli sme si……

Deväť mesiacov pred Vianocami slávime na Slovensku Deň počatého dieťaťa. Je to každoročne 25. marca. Ide o deň úcty voči každému človeku a uznanie, že ľudská dôstojnosť prináleží každému človeku od momentu počatia. Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela stužka. Naznačuje krehkosť a nevinnosť detí pred narodením. V tomto roku to pripadá na pondelok po Kvetnej nedeli a pred Veľkou nocou. 

Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane: uskutočnila sa beseda o úcte k životu, zhotovili sme a pripli biele stužky a krížová cesta venovaná tejto téme urobila dôstojnú bodku za dňom, ktorý patrí úcte k životu od počiatku.