Marec, mesiac knihy

Marec, mesiac knihy

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“ (Ján Amos Komenský) 

Marec je mesiacom kníh. Tento mesiac je venovaný podpore čítania, literatúry a knihám. „Mesiac kníh“ je vynikajúcou príležitosťou objaviť nových autorov, preskúmať rôzne žánre a venovať sa literatúre zábavným spôsobom.

V škole si žiaci pripravili projekt o prečítanej knihe, niektorí kreslili a doplnili kresbou text, iní zase ilustrovali knihu, ktorú práve čítajú. Na hodinách zábavnými aktivitami spoznávali nových detských autorov a ich knihy, s ktorými sa stretávajú v čítanke. 

Žiaci z Cirkevnej základnej školy navštívili aj Novohradskú knižnicu v Lučenci, ktorú navštevujú počas celého roka. Každý žiak si pripravil otázky, pre pani knihovníčku. Deti sa dozvedeli, ako to v knižnici funguje, ako sú knihy rozdelené podľa žánru, koľko detí za mesiac prichádza do knižnice a ktoré knihy sú najpopulárnejšie, ktoré čítajú ich rovesníci. Taktiež sme sa dozvedeli, ktorá kniha v knižnici je najstaršia. Na záver si žiaci vypožičali zaujímavé knihy.