Náš lyžiarsky kurz

Náš lyžiarsky kurz

I keď tento rok je akosi teplejšie ako po minulé roky, naša škola opäť zorganizovala lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutočnil 12.2. – 16.2.2024  v lyžiarskom stredisku SKI Opalisko. Snehové podmienky neboli ideálne, ale my sme sa nevzdali a s o to väčšou horlivosťou sme začali náš lyžiarsky kurz.
Začiatky boli veľmi náročné, nakoľko niektorí žiaci ešte nikdy nelyžovali. Inštruktori s veľkou dávkou trpezlivosti a ochoty sa venovali malým-veľkým lyžiarom. Čoskoro sa  dostavil skoro 100%ný  úspech. 
Veľká pochvala patrí aj našim žiakom, skúsenejším lyžiarom, za úžasnú pomoc pri začínajúcich, či už pri obúvaní lyžiarok,  nastupovaní na vlek alebo pri samotnom lyžovaní na svahu. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, že lyžiarsky kurz dopadol výborne, žiaci boli disciplinovaní, ohľaduplní a dokázali aj sami sebe, že aj keď sa zdá, že niečo je nemožné, s plnou silou a odhodlanosťou sa dá všetko zvládnuť. Dúfajme, že aj  budúci rok bude takýto vydarený a opäť sa stretneme na krásnej lyžovačke.