Všetkovedko

Všetkovedko

Tak , ako po minulé roky, aj tento rok mali žiaci prvého stupňa chuť zapojiť sa do súťaže Všetkovedko. Žiaci sa popasovali s úlohami z matematiky, vlastivedy, prírodovedy či prvouky. O tom, že sa zapojili úspešne svedčí výsledková listina, ktorá hovorí, že na 1.mieste sa umiestnili nasledovní žiaci prvého ročníka: Paulínka Kalinová, Lucka Šuhajová a Nikolka Mužíková. Tretie miesto obsadili Kristiánko Gondek a Timko Szabó. Simonkovi Salajovi sa podarilo obsadiť pekné jedenáste miesto.

Ani štvrtáci nezaháľali. V silnej konkurencii sa Samko Brand umiestnil na 43.mieste. Veľmi sa snažila aj Emka Jalovecká, ktorá predbehla svojim výkonom 3 255 detí a Šimonko Klamárik, ktorému sa podarilo prekonať 2 883žiakov.

Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že im ostalo dostatočné množstvo odhodlania zapojiť sa i do iných súťaží.