Adventné vence sú tradičnou akciou na našej škole 

Adventné vence sú tradičnou akciou na našej škole 

Tvorba vencov, príjemná atmosféra, požehnanie sú cestou k prepojeniu žiakov, rodičov a učiteľov. Sme nesmierne radi, že opäť sme sa zišli v takom hojnom počte a spoločne sme mohli stráviť chvíle v našej škole pri kreatívnej práci, ktorej výsledok bude zdobiť pokojné chvíle adventu v našich príbytkoch. 
 
Veríme, že okrem krásnych výtvorov si odnášame i rodinnú atmosféru, ktorú sa snažíme na našej škole udržovať a rozvíjať.
 
Nech Vám všetkým prinesú adventné sviece pokoj, radosť, zdravie a Božie požehnanie 🙏🏻
 
Ďakujeme reštaurácii AVION za výborný punč! 🧡