Naši žiaci potešili seniorov

Naši žiaci potešili seniorov

Naši najmenší – prváci, ale aj niekoľko druhákov, tretiakov a štvrtáčka si pripravili kultúrny program pre našich seniorov v Domove dôchodcov v Kúpeľoch pri Lučenci. 
      Spevom, básničkami, tancom a malým divadielkom im urobili radosť a tiež ich obdarovali krásnymi kvietkami, ktoré vyrobili deti v školskej družine. V Domove nás milo prijali a prichystali pre deti aj malé občerstvenie. 
     Aj napriek tréme deti predviedli pekné vystúpenie a odchádzali s dobrým pocitom z dobrého skutku.