Počas roka máme mnoho sviatkov, či štátnych alebo cirkevných.