Deň študentstva sme si pripomenuli aj našej škole

Deň študentstva sme si pripomenuli aj našej škole

Žiaci 8.A a 9.A triedy sa zapozerali do krátkeho dokumentárneho filmu o komunistickej totalite v Československu a jej páde počas Nežnej revolúcie. Tento rýchly exkurz našimi dejinami zavŕšila diskusia s pánom učiteľom Šprlákom, ktorý žiakom priblížil život v ČSSR a ,,revolučné” obdobie z jeho perspektívy. 
Nezabúdajme sa pýtať naši rodičov a starých rodičov na ich spomienky. Sú našim primárnym zdrojom získavania historického povedomia o minulosti nie dávno minulej.