iBobor 2023

iBobor 2023

Minulý týždeň prebiehala na celom Slovensku online informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo celkovo 129 965 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané najmä na logické myslenie. Už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy – spolu 70 žiakov prvého a druhého stupňa CZŠ, pričom boli rozdelení na 4 kategórie. Úspešných riešiteľov bolo 23. 

V kategórii Drobec: Zuzana Bartošová, Krištof Piršel, Dominik Bóna, Marek Kocúr

V kategórii Bobrík: Martin Bača, Matúš Pocklan, Marko Uderian, Adam Šuhaj, Jozef Bargel, Jakub Beňuš, Juraj Damian Melicherčík

V kategórii Benjamín: Filip Brand, Patrik Bartko, Samuel Bystriansky, Šimon Mareček, Lucia Pocklanová, Vivien Szabó, Tomáš Jalovecký

V kategórii Kadet: Alex Kačáni, Alex Pažítka, Simona Gibaľová, Natália Vargicová

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa s nimi z ich úspechu.