Bádateľské aktivity

Bádateľské aktivity

Pre žiačikov 1.stupňa sme si v množstve zaujímavých aktivít počas týždňa Vedy a techniky pripravili aj „Bádateľské aktivity“ v školskej knižnici. Na prvý pohľad jednoduché úlohy cibrili „mozgové závity“ našich najmenších  spolužiakov. Zoológia,botanika,logika, mechanika, fyzika, mikrobiologia či dokonca daktyloskopia boli nové pojmy, ktoré zazneli pomedzi hry a pozorovania no žiaci sa určite takémuto  „učeniu“ vôbec nebránili. Práve naopak.Mikroskop či aplikácia PlantNet budú v ďalšom štúdiu už známe a „bádanie, či učenie hrou“ môže pokračovať aj na 2.stupni.