Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy  nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame.

Od roku 1981 si zástancovia zdravej výživy  pripomínajú 16.10. Svetový deň výživy. Žiaci našej školy sa tradične zapojili do aktivít na túto tému. Vytvorili projekty o zdravom stravovaní , rozprávali sa  o zásadách zdravej výživy a zapojili sa do ankety o najobľúbenejších jedlách našich starých rodičov.

Nakoniec sme si pochutnali na chutnej  cviklovej pomazánke , ktorá chutila žiakom i pedagógom .

Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady  zdravého  stravovania a tie potom prispejú k zdravému životnému štýlu. 

                                                                                                                                                         Beáta Spahičová