Timravina studnička 

Timravina studnička 

Okresné kolo Timravinej studničky 
Dnes nás reprezentovali naše žiačky Daniela Kočišova (VI.A) a Natália Tokárová (VII.A) v prednese slovenskej prózy. Dievčatá zaujali odborné poroty svojím prednesom a Natália Tokárová obsadila krásne 1.miesto s postupom do celoslovenského kola. 
Srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich talentu a úspechov!