Medzinárodný deň školských knižníc 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Dňa 23.10. 2023 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Žiaci 5. – 9. ročníka sa v priestoroch školskej knižnice stretli a hravou formou zaspomínali na rozprávky. Súťažili v rýchlosti a šikovnosti, realizovali rôzne aktivity, lúštenie,  kde boli skryté rozprávkové postavy a známi autori. Najšikovnejší žiaci boli odmenení malou pozornosťou.  Nakoniec všetci žiaci vyjadrili pár slovami,  čo je podstatou knižníc.