Maxík

Maxík

Naši žiaci mali chuť sa zapojiť do rôznych matematických súťaží. Jednou z nich bol Maxík, v ktorom mohli individuálne alebo vo dvojiciach počítať zaujímavé úlohy vo viacerých kolách počas celého školského roka. Odmenou za ich snahu boli zaujímavé ceny, ktoré umocňovali dobrý pocit zo správne vyriešených úloh. Veríme, že aj v ďalšom školskom roku nájdu chuť a odhodlanie na rozmanité rátanie a matematické objavovanie.