MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tak ako po minulé roky tak aj tento rok, sa žiaci našej školy zapojili do MATEMATICKÉHO KLOKANA. Najväčšiu chuť súťažiť mali naši najmenší – prváci, medzi ktorými sme mali hneď aj úspešnú riešiteľku Zdenku Krešneovú. Druhým úspešným riešiteľom sa stal Martinko Bača zo štvrtého ročníka. Ostatných riešiteľov potešil účastnícky diplom. Všetkým, ktorí mali snahu popasovať sa s logickými úlohami, srdečne blahoželáme.