Dom sv. Juraja 

Dom sv. Juraja 

Pri príležitosti Dňa rodiny a Dňa matiek naši žiaci navštívili so svojím výstupením seniorský dom – Dom sv. Juraja v Starej Haliči. Predviedli  predstavenie plné silných emócií – radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou. V závere vystúpenia deti obdarovali babičky i dedkov milým darčekom. No aj naši žiaci boli obdarovaní – dostali úžasný darček v podobe piesní od seniorov a srdiečko s prekvapením. 
Z návštevy sme odchádzali naplnení neopakovateľným zážitkom, jedinečným pocitom dojatia, vďaky a pokoja.