A opäť máme víťaza!

A opäť máme víťaza!

Dňa 29.4. sa v Radvani konalo Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.Náš žiak ,Filip Brand, úspešne prešiel školským,okresným a regionálnym kolom a opäť obstál aj tentokrát a získal v II.kategorii v prednese poézie krásne 2.miesto.

Sme na teba veľmi hrdí,ďakujeme za krásnu reprezentáciu a srdečne blahoželáme.